Sonografie

Kvalitní diagnostika je při řešení jakéhokoliv problému zcela zásadní. Sonografie je efektivní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro anatomické zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti. Využívá se jako diagnostický nástroj jak pro preventivní vyšetření, tak při léčbě již diagnostikovaných zdravotních obtíží.

Rezervace

Jak pomůžeme

Na klinice Vasmedic provádíme Dopplerovské ultrazvukové vyšetření, které oproti klasickému ultrazvuku umožňuje kvalitativně i kvantitativně posoudit nález na cévním řečišti a zhodnotit přítomnost uzávěrů cév či posoudit stupeň jejich zúžení. Desítky let zkušeností s tímto ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezbolestnou, bezpečnou a efektivní zobrazovací metodu. 

Příprava na sonografické vyšetření

K vyšetření břicha a pánve je nutné přijít nalačno. Je možné se dostavit s vyplněnou žádankou od praktického lékaře, kde jsou uvedena osobní data, přesně specifikováno požadované vyšetření a jeho očekávaný přínos a krátká anamnéza diagnostikovaného onemocnění. Pokud máte zájem o vyšetření na vlastní žádost, stačí pouze vyplnit vstupní formulář na naší recepci. Vyšetření prsou neprovádíme. Dbáme na to, abychom každému věnovali dostatek času na vysvětlení průběhu vyšetření i případných nálezů.

Průběh vyšetření

Vyšetření provádí erudovaný specialista – radiolog, který pro danou vyšetřovanou oblast zvolí vhodnou ultrazvukovou sondu a nastaví optimální parametry přístroje. Pacient při vyšetření leží na vyšetřovacím stole. Lékař plynule pohybuje po pacientově těle ve vyšetřované oblasti ultrazvukovou sondou a při tom sleduje obraz na monitoru. Vyšetření se provádí v různých rovinách daných postavením sondy, někdy i v různých polohách pacienta. Během vyšetření lékař v případě potřeby provádí různá měření. Výsledkem je písemná zpráva, případně obrazová dokumentace, na základě které může lékař navrhnout nejúčinější metodu léčby.

Kdo Vám může pomoci?

MUDr. Daria Sedaya je odborníkem v oboru radiologie a zobrazovací metody s více než sedmiletou praxí. Absolvovala obor všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získala titul v roce 2016. Po ukončení studia se ihned připojila k týmu Fakultní nemocnice Motol, kde se specializuje na radiologii.

Ceník

Popis výkonu Cena výkonu
Ultrazvukové vyšetření břišní dutiny 2 000 Kč
Ultrazvukové vyšetření dvou oblastí 3 000 Kč
Ultrazvukové vyšetření tří a více oblastí 3 500 Kč
Ultrazvukové vyšetření jiné oblasti 2 000 Kč