Neurologie

Řešíme komplexně obtíže spojené s nervovou soustavou. Trápí vás omezení hybnosti či blokace páteře? Opakují se vám úporné bolesti hlavy a máte podezření na migrénu? Navštivte naše neurologické oddělení, kde vás odborně vyšetříme a najdeme ideální řešení vašich neurologických obtíží. Specializujeme se pouze na dospělé klienty.

Rezervace

Co dokážeme vyřešit?

Mezi nejčastější vyšetření patří bolesti zad s/bez propagace do končetin, bolesti končetin v rámci útlaku nervových kořenů, nervů či v rámci polyneuropatií.

Naší snahou je komplexní vyšetření s možností diagnostiky pomocí EMG (elektromyografie), následná individualizovaná terapie včetně možnosti podávání analgeticko-myorelaxačních infuzí a lokálních obstřiků.

Naše neurologické oddělení úzce spolupracuje s fyzioterapií, což je i jedna z velkých výhod multioborové kliniky jako je Vasmedic. Díky přítomnosti více pracovišť a odborníků jste v té nejlepší možné péči, a to i bez doporučení praktického lékaře.

Prováděné zákroky

V rámci vyšetřování využíváme EMG (elektromyografie). Jedná se o vyšetření vodivosti nervů a vyšetření svalů pomocí jehlové EMG. Díky tomu dokážeme řešit postižení/poškození nervů, z nichž nejčastější je syndrom karpálního tunelu. Stejně tak umíme odhalit radikulopatii neboli útlak nervového kořene u páteře.

Používané metody

Kromě nejmodernějších neurologických metod jako je EMG umíme poskytnout také léčbu akupunkturou, především při obtížích pohybového aparátu. Akupunktura je preventivní léčebná metoda tradiční čínské medicíny. Vychází z faktu, že v těle existuje síť drah, kterými proudí životní energie, dráhy jsou spojené s vnitřními orgány. Principem akupunkturní léčby je stimulace, nabodávání přesně určených bodů v těle velmi tenkými kovovými jehličkami. Právě v těchto bodech totiž obvykle vznikají blokády, které způsobují zdravotní potíže. Doprovodnou metodou akupunktury je moxování (požehování). Jde o hloubkové prohřívání postižených míst akupunkturních bodů zapáleným a pozvolně doutnajícím sušeným pelyňkem. Samotné akupunktuře předchází vždy konzultace s lékařem, který posoudí, zda je léčba touto metodou vhodná, případně navrhne jinou alternativu. Jehličky jsou v těle aplikovány přibližně 20 minut, poté klient může odejít. Obvykle je potřeba absolvovat několik návštěv. Interval ošetření je individuální, vyplývá z povahy a délky obtíží. Akupunktura je vhodná téměř pro každého. Výjimkou jsou těhotné ženy, onkologicky nemocní pacienti a lidé s poruchami srážlivosti krve.

Kdo Vám může pomoci?

MUDr. Lenka Jelínková je velmi zkušená neuroložka s více než 20 lety praxe. Po vystudování 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pracovala jako sekundární lékař neurologického oddělení Masarykovy městské nemocnici v Jilemnici. Později působila na neurologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde se stala vedoucím lékařem.


Dále o Vás budou pečovat:

Ceník

Popis výkonu Cena výkonu
Neurologické vyšetření 1 500 Kč
Neurologické vyšetření - kontrola 800 Kč
EMG vyšetření - základní od 2 500 Kč
EMG jehla od 500 Kč
Konzultace výsledků - kontrola 500 Kč
Kořenový obstřik periferního nervu 500 Kč
Intravenózní aplikace léků 1 200 Kč
Aplikace injekce 500 Kč
Aplikace GUNA kolagenu - 1 ampule  500 Kč
Speciální testy od 500 Kč
Operace karpálního tunelu 1 ruka - klasicky 6 500 Kč
Operace karpálního tunelu 1 ruka - endoskopicky 14 000 Kč
Aplikace botulotoxinu k léčbě migrény 5 000 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 500 Kč
Telefonická konzultace - kontrola od 500 Kč
Jiné úkony dle indikace lékaře od 200 Kč