Kardiologie

Ve složitém komplexu lidského zdraví je málo co tak důležité, jako dobrý stav našeho kardiovaskulárního systému. Ve Vasmedic si uvědomujeme prvořadý význam kardiologie pro zajištění delšího, zdravějšího a spokojenějšího života. 

Rezervace

Kardiologie se svými komplexními znalostmi srdce a oběhového systému hraje klíčovou roli při zachování a zlepšení funkčnosti tohoto orgánu. Zahrnuje širokou škálu oborů, od preventivních opatření a diagnostiky až po zákroky a rehabilitaci.

Co dokážeme vyřešit?

Zabýváme se všemi obvyklými problémy oběhového systému, jako je vysoký krevní tlak (hypertenze), ischemická choroba srdeční - angina pectoris a stavy po infarktu myokardu, poruchy rytmu, vady srdečních chlopní, kardiomyopatie apod. Provádíme také vyšetření v rámci preventivní medicíny, včetně vyšetření aktivních sportovců.

V rámci kardiologie nabízíme následující vyšetření:

ECHO - echokardiografie - je ultrazvukové vyšetření srdce. Jedná se o neinvazivní zobrazovací metodu, která pomocí sondy ukáže jednotlivé srdeční oddíly, srdeční chlopně, velikost síní a komor, pohyblivost srdce. Z obrazu na monitoru dokáže lékař indikovat např. nedomykavost chlopní, vrozenou vadu, následky po infarktu.

Při vyšetření leží klient na zádech nebo na boku s obnaženým hrudníkem. Cítí chladivý gel, poté krouživý pohyb a lehký tlak sondy na hrudníku.

EKG - elektrokardiogram - je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Principem je snímání elektrické srdeční činnosti a její hodnocení na základě elektrokardiogramu (časový záznam EKG křivek), ten upozorní i na případné odchylky. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí, ischemii a pocitů bušení srdce. Může také upozornit na zvětšení jednotlivých srdečních oddílů. 

Při vyšetření sestra připevní klientovi na zápěstí, kotníky a na hrudník snímací elektrody, poté začne samotné měření. Výsledkem je arch papíru se záznamem srdeční aktivity.

Sono karotid - je ultrazvukové vyšetření umožňující hodnocení nálezu na krkavicích. Krkavice jsou tepny odstupující z aorty a vyživující oblast hlavy.  Průtok těmito tepnami je zásadní pro správnou funkci mozku. Karotidy vidí lékař na monitoru přístroje, pozná jejich zúžení, které může způsobit ischemickou cévní mozkovou příhodu (mrtvici).

Vyšetření se provádí v poloze vleže na zádech. Klient cítí chladivý gel a pohyb či lehký tlak sondy na krku. Stejně jako předchozí dvě metody je i tato zcela bezbolestná.

Komplexní vyšetření zahrnuje tato dílčí vyšetření:

  • ECHO
  • EKG
  • Sono karotid
  • Fyzikální vyšetření (pohovor - anamnéza, poslech, poklep, pohmat)

Toto podrobné vyšetření kardiovaskulárního aparátu stanoví váš kardiovaskulární profil a zachytí včas rizikové faktory, případné onemocnění srdce a umožní nastavit včasnou a účelnou léčbu při počínajících fázích onemocnění.

Cílené vyšetření kardiologem - je cílené kardiologické vyšetření, které zahrnuje zjištění anamnézy, změření krevního tlaku (při vyšších hodnotách se měření opakuje) a pulsové frekvence. Klient je seznámen s výsledkem vyšetření, případně je mu doporučen další postup či léčba.

 

Kdo Vám může pomoci?

Špičková kardioložka se zkušenostmi z IKEMu, Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN, a řady předních klinik. Absolvovala stáže v Kanadě, Skotsku, Francii a dalších zemích. Oceňovaná je i její vědecká práce v oboru kardiologie. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných článků v domácích i zahraničních časopisech s impact faktorem. Obdržela ceny za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze (Česká společnost pro hypertenzi) v roce 2019 a 2021 a v oblasti aterosklerózy (Česká společnost pro aterosklerózu) v roce 2017.

Balíčky a ceny jednotlivých zákroků

Sport Life

Vylaďte svůj kardiovaskulární systém pro aktivní život.

Hodnota jednotlivých služeb:
8 200 Kč
Cena balíčku
6 970 Kč

Balíček obsahuje:

  • Komplexní vyšetření kardiologem (ECHO, EKG, sono karotid, fyzikální vyšetření) 50 minut
  • Masáž sportovní 55 min
  • Interní vyšetření (vstupní vyšetření, klinické vyšetření, základní laboratorní rozbor, EKG, změření tlaku a glukózy)

Ceník

Popis výkonu Cena výkonu
Komplexní vyšetření kardiologem (ECHO, EKG, sono karotid, fyzikální vyšetření) 50 minut 4 500 Kč
Echokardiolografické (ECHO) vyšetření 2 500 Kč
Elektrokardiologický (EKG) záznam s vyhodnocením 1 500 Kč
Ultrazvukové vyšetření karotid 2 000 Kč
Tlakový Holter - Monitorace krevního tlaku 24h 800 Kč
Kontrolní vyšetření kardiologem 1 200 Kč
Kontrolní vyšetření kardiologem + Echokardiologické (ECHO) vyšetření 3 000 Kč
Kontrolní vyšetření kardiologem + Ultrazvukové vyšetření karotid 2 500 Kč