Diagnostické možnosti sonografie: Co vše lze zjistit?

Sonografie
3.2.2024

V dnešní době hledáme stále modernější a bezpečnější metody diagnostiky, které nám poskytnou detailní informace o našem zdraví. Jednou z takových metod je sonografie, neboli ultrazvukové vyšetření, které se stalo klíčovým nástrojem v diagnostice mnoha onemocnění. Podívejme se podrobně na to, co vše může sonografie odhalit.

Co je sonografie?

Sonografie je neinvazivní metoda diagnostiky, která využívá ultrazvukové vlny k vizualizaci vnitřních struktur těla. Přístroj, známý jako ultrazvukový skener, vytváří obraz pomocí odrazu ultrazvukových vln od orgánů a tkání.

Co vše můžeme pomocí sonografie zjistit?

Sonografie břicha

 • Vyšetření jater, žlučníku, slinivky břišní, žaludku a střev
 • Odhalování případných nádorů nebo cyst v orgánech břicha
 • Hodnocení průtoku krve v cévách jater
 • Zjištění případných onemocnění ledvin 

Sonografie srdce (echokardiografie)

 • Hodnocení velikosti komor, srdečních chlopní a tloušťky stěn srdce
 • Odhalování srdečních vad, jako jsou chlopenní onemocnění
 • Posouzení průtoku krve v srdečních cévách 

Sonografie pánve a podbřišku

 • Vyšetření dělohy, vaječníků a močového měchýře u žen
 • Odhalení a potvrzení těhotenství a monitorování růstu plodu
 • Zjišťování případných nádorů nebo cyst v pánevní oblasti

Sonografie prsou

 • Vyhledávání případných nádorů a cyst a sledování změn v tkáních

Sonografie štítné žlázy

 • Odhalování uzlů nebo nádorů ve štítné žláze

Sonografie svalů a kloubů

 • Diagnostika poranění nebo zánětlivých stavů v těchto oblastech

Sonografie cév

 • Hodnocení průtoku krve v cévách a tepnách
 • Vyhledávání případných cévních okluzí (uzávěrů) nebo stenóz (zúžení)

Těhotenská sonografie

 • Jedním z nejznámějších typů sonografie je těhotenská sonografie, která umožňuje sledovat vývoj plodu v matčině břiše.

Dopplerovská sonografie

 • Dopplerovské ultrazvukové vyšetření navíc oproti klasickému ultrazvukovému vyšetření umožňuje podrobně posoudit nález na cévním řečišti, zejména přímo změřit rychlosti toku v jednotlivých cévách a z toho pak posoudit přítomnost uzávěrů cév či stupeň jejich zúžení.

Princip ultrazvukového vyšetření

Vyšetření ultrazvukem nebo také sonografie je zavedená a efektivní neinvazivní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. 

Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na obrazovce ultrazvukového přístroje.

Je ultrazvukové vyšetření bezpečné?

Desítky let zkušeností s diagnostickým ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezpečnou zobrazovací metodu. Do současnosti nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových hladinách používaných pro diagnostická vyšetření.

Sonografie se stala nepostradatelným nástrojem v diagnostice mnoha onemocnění, díky své neinvazivní povaze a vysoké účinnosti. Od těhotenské sonografie po diagnostiku měkkých tkání a štítné žlázy - tato metoda poskytuje pohled do těla bez nutnosti chirurgického zákroku. Je to široce využívaná technologie, která nám umožňuje udržovat naše zdraví pod kontrolou s minimálním rizikem a maximální přesností.

Na klinice Vasmedic provádíme Dopplerovské ultrazvukové vyšetření, které oproti klasickému ultrazvuku umožňuje kvalitativně i kvantitativně posoudit nález na cévním řečišti a zhodnotit přítomnost uzávěrů cév či posoudit stupeň jejich zúžení. Desítky let zkušeností s tímto ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezbolestnou, bezpečnou a efektivní zobrazovací metodu.

Pokud vás cokoliv trápí, objednejte se na prohlídku, kvalitní diagnostika je při řešení jakéhokoliv problému zcela zásadní.