Průběh sonografického vyšetření krok za krokem

Sonografie
3.2.2024

Sonografie neboli ultrazvukové vyšetření je neinvazivní zobrazovací metodou, která k zobrazení orgánů a tkání lidského těla využívá vysokofrekvenčních zvukových vln. V tomto článku se podrobně podíváme na průběh sonografického vyšetření krok za krokem, od přípravy pacienta až po samotný průběh vyšetření.

Jak se na vyšetření připravit?

V případě vyšetření oblasti břicha a malé pánve je třeba přijít nalačno, tedy nejméně 6 hodin před vyšetřením nic nejíst, zhruba 2 hodiny před vyšetřením nepít. V akutních případech je vyšetření možné provést i bez předchozí přípravy. Pro vyšetření jiných oblastí není žádná speciální příprava nutná.

Pokud máte zájem o vyšetření, stačí pouze vyplnit vstupní formulář na naší recepci, žádanku od vašeho ošetřujícího lékaře nepotřebujete. Pokud však máte k dispozici nějaké lékařské nálezy či zprávy z předchozích vyšetření, které mají souvislost s požadovaným ultrazvukovým vyšetřením, pak je vezměte s sebou. Dbáme na to, abychom každému věnovali dostatek času na vysvětlení průběhu vyšetření i případných nálezů.

Co si vzít s sebou na vyšetření

Pokud je to možné, pacient by měl přinést také zdravotní dokumentaci, výsledky předchozích vyšetření týkajících se plánovaného ultrazvukového vyšetření a případně dostupnou obrazovou dokumentaci.

Průběh ultrazvukového vyšetření

Vyšetření provádí kvalifikovaný lékař - radiolog, který vybere vhodnou ultrazvukovou sondu a nastaví optimální parametry přístroje pro danou vyšetřovanou oblast. Nejprve se posadíte nebo položíte na vyšetřovací lůžko. Lékař následně aplikuje na vaše břicho malé množství speciálního gelu, který vytváří propustnou vrstvu mezi ultrazvukovou sondou a kůží. Tento bezbarvý gel je šetrný k pokožce, nezpůsobuje podráždění a nezanechává skvrny, lze jej jednoduše setřít papírovým kapesníčkem. Během samotného vyšetření lékař pohybuje sondou po vyšetřované oblasti, pečlivě sleduje obraz na monitoru, upravuje parametry vyšetření a provádí speciální měření. V průběhu vyšetření vás může požádat o krátké zadržení dechu nebo o změnu polohy těla.

Lékaři po celou dobu asistuje vyškolená sestra, která pomáhá s přípravou a uložením pacienta, vykonává administrativní úkony a koordinuje objednávání pacientů. Před samotným vyšetřením sestra nebo lékař stručně vysvětlí pacientovi postup a cíl vyšetření a případně uklidní jeho obavy.

Po ukončení vyšetření lékař pacientovi srozumitelně sdělí zjištěný nález, jeho závažnost a případné následky. Dokumentace obrazů se provádí v tiskové podobě nebo digitální archivaci pouze v případě nalezených patologických nálezů, které vyžadují další sledování, konzultaci nebo demonstraci.

Jak dlouho sonografie trvá?

Délka vyšetření je různá, dle rozsahu a závažnosti, ale vždy přesně tak dlouho, aby bylo vyšetření provedeno kvalitně a podrobně. Naši lékaři si zakládají také na tom, že klientům dostatečně vysvětlují postupy vyšetření a nálezy. Dostatek prostoru je také na zodpovězení všech dotazů našich klientů.

Je vyšetření bolestivé?

Ultrazvukové vyšetření je obvykle bezbolestné. Při kontaktu se sondou můžete cítit mírný tlak, což může být v určitých situacích nepříjemné, například při akutním zánětu střev nebo žlučníku.

Omezení metody

Ultrazvukové vlny jsou odráženy plynem a kostmi. Přítomnost plynu ve střevech může někdy komplikovat vyšetření břicha a malé pánve. Obézní pacienti jsou méně snadno vyšetřitelní, protože větší množství podkožního tuku může ztížit až znemožnit hodnocení hlouběji uložených struktur. Další komplikace může nastat při zvápenatění tepen postižených aterosklerózou.

Vyšetření na klinice Vasmedic

Na klinice Vasmedic provádíme Dopplerovské ultrazvukové vyšetření, které oproti klasickému ultrazvuku umožňuje kvalitativně i kvantitativně posoudit nález na cévním řečišti a zhodnotit přítomnost uzávěrů cév či posoudit stupeň jejich zúžení. Desítky let zkušeností s tímto ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezbolestnou, bezpečnou a efektivní zobrazovací metodu.