Základní kardiologické vyšetření na klinice Vasmedic

Kardiologie
23.10.2023

Na klinice Vasmedic jsme se nedávno rozšířili o obor kardiologie a jsme pyšní na to, že můžeme nabídnout našim pacientům komplexní péči v oblasti kardiovaskulární medicíny. Srdeční choroby jsou jednou z předních příčin úmrtí po celém světě, a proto je důležité poskytovat moderní diagnostické metody a léčbu, které mohou zachránit životy a zlepšit kvalitu života.

Jaké problémy řešíme?

Naše kardiologické oddělení se specializuje na různé oblasti kardiovaskulární medicíny. Mezi nejběžnější problémy, kterým se věnujeme, patří:

Vysoký krevní tlak (hypertenze): 

Vysoký krevní tlak, neboli hypertenze, je jedním z nejběžnějších problémů, se kterými se pacienti setkávají. Tento stav, pokud není řádně kontrolován, může způsobit vážné komplikace, jako je srdeční selhání, cévní onemocnění, nebo dokonce infarkt myokardu. Diagnostika vysokého krevního tlaku je základním krokem k jeho řádnému řešení. Naše klinika nabízí komplexní vyšetření, díky kterému získáme přesný obraz o vašem stavu.


Ischemická choroba srdeční - angina pectoris a stavy po infarktu myokardu:

Ischemická choroba srdeční zahrnuje nedostatečný přívod krve do svalů srdce, což může způsobit anginu pectoris a dokonce infarkt myokardu, což je život ohrožující stav. Diagnostika a léčba těchto stavů jsou zásadní pro zachování zdraví srdce. Na klinice Vasmedic používáme pokročilé metody jako echokardiografie a EKG k monitorování srdeční aktivity a identifikaci eventuálních problémů.


Poruchy rytmu: 

Různé poruchy srdečního rytmu mohou mít závažné důsledky pro vaše zdraví. Patří sem například fibrilace síní, tachykardie či bradykardie. Naše kardiologické vyšetření umožňují diagnostikovat tyto poruchy a navrhnout vhodnou léčbu, včetně léků nebo kardiostimulace, aby se normalizoval srdeční rytmus.

Vady srdečních chlopní: 

Vrozené nebo získané vady srdečních chlopní mohou způsobit, že srdce nefunguje správně. Tyto vady mohou zahrnovat stenózu (zužení) nebo insuficienci (nedomykavost) chlopní. Diagnostika těchto vad je nezbytná pro plánování chirurgických zákroků nebo léčby. 

Kardiomyopatie: 

Kardiomyopatie (KMP) je skupina onemocnění srdečního svalu spojených s poruchou srdeční funkce. Protože je hlavní funkcí srdce čerpání krve, projevují se KMP řadou příznaků spojených s poruchou této funkce. Některé jsou spojeny s vysokým rizikem život ohrožujících arytmií a prvním projevem onemocnění může být náhlá smrt. Tyto onemocnění mohou být dědičné nebo získané. Diagnostika kardiomyopatií je nezbytná pro stanovení léčebného plán.

Preventivní medicína: 

Prevence je vždy lepší než léčba. Na klinice Vasmedic jsme samozřejmě specializováni také na prevenci srdečních onemocnění. Nabízíme vyšetření nejen pro aktivní sportovce, abychom zajistili, že vaše srdce je v optimálním stavu pro fyzickou aktivitu. Tato preventivní opatření mohou pomoci snížit riziko srdečních problémů a zvýšit celkovou kvalitu života.

Metody diagnostiky

Na klinice Vasmedic používáme moderní a tradiční metody pro diagnostiku kardiálních onemocnění. Zde je přehled některých z těchto metod:

Echokardiografie: 

Echokardiografické vyšetření je technikou využívající ultrazvuk k podrobnému zobrazování srdce. Ultrazvuková frekvence používaná při tomto vyšetření je tak vysoká, že není slyšitelná lidským uchem. Během vyšetření je ultrazvuková sonda přiložena na hrudník pacienta, a následně jsou odrazy ultrazvuku ze srdce zachyceny a analyzovány přístrojem. Tyto odrazy se přemění na pohyblivý obraz srdečních stěn a struktur, včetně chlopní. Tímto způsobem je možné detailně zobrazit různé části srdce, vyhodnotit jejich strukturu, velikost a funkci. 

Moderní echokardiografické přístroje navíc umožňují sledovat směr a rychlost krevního proudu v srdci a odhadovat nitrosrdeční tlaky. Díky těmto možnostem se stala echokardiografie nezbytným nástrojem pro diagnostiku srdečních onemocnění a mnohdy nahrazuje invazivní katetrizační vyšetření. 

Průběh vyšetření

Během samotného vyšetření pacient leží na vyšetřovacím lehátku, obvykle na levém boku nebo na zádech. Na hrudník pacienta se aplikuje ultrazvukový gel, a následně je ultrazvuková sonda přitisknuta na různé části hrudníku. Sondou se provádí mírný tlak, aby byl zajištěn dobrý kontakt se srdeční stěnou. Obvykle se provádí vyšetření na přední stěně hrudníku vlevo, u dolního okraje žeber u mečíkovitého výběžku nebo v oblasti krční jamky. Vyšetření je zcela bezbolestné, a pacient necítí žádné nepříjemné pocity. Standardní echokardiografické vyšetření trvá obvykle 15 až 45 minut, závisí to na rozsahu informací, které je třeba získat.

Echokardiografie umožňuje kardiologům: 

  • Vizualizovat srdeční chlopně, svalovou tkáň a komory srdce. 
  • Posoudit srdeční funkci, včetně kontrakční síly a srdečního výdeje. 
  • Detekovat případné vady srdečních chlopní. 
  • Monitorovat průtok krve v srdci a velkých cévách. 
EKG (elektrokardiografie): 

EKG vyšetření je metoda, která zaznamenává elektrickou činnost srdce do podoby křivek. Lékaři mohou na základě tvaru, délky a výšky těchto křivek identifikovat odchylky od normálního stavu srdečního rytmu. EKG se používá při vyhodnocování různých symptomů, jako jsou bolesti na hrudi, palpitace, dušnost a závratě. 

Pomocí EKG může lékař diagnostikovat srdeční arytmie, akutní infarkt myokardu, ischemii (nedostatečné prokrvení části srdce), zvětšení srdečního svalu a dokonce i plicní embolii. Výsledky EKG jsou zásadní pro stanovení dalšího léčebného postupu a mohou indikovat potřebu dalšího kardiologického vyšetření. 

Průběh vyšetření
Během EKG vyšetření pacient leží na lůžku, a lékař nebo sestra připojují elektrody k jeho hrudníku, kotníkům a zápěstím. Tyto elektrody slouží k zachycení aktivity srdce. Samotné vyšetření je velmi rychlé a zahrnuje krátkou chvíli absolutního klidu. Během této doby EKG zařízení zaznamenává srdeční aktivity ve formě křivek na speciální papír, což umožňuje lékaři rychle identifikovat případné problémy nebo stanovit diagnózu. Pro pacienta je to neinvazivní a bezbolestný proces.

EKG Holter s monitoringem krevního tlaku: 

Toto zařízení provádí nepřetržitý 24hodinový monitoring krevního tlaku a pulzu a může být využito ke kontrole účinnosti léčby klienta. Pro tento účel se používá speciální digitální tlakoměr s kompaktními rozměry a pamětí. Na paži pacienta je připevněna měřící manžeta, která je propojena hadičkou s tímto malým zařízením. Manžeta je schopna automaticky se nafukovat a vyfukovat, což umožňuje nepřetržité monitorování. 

Výsledky tohoto monitorování zahrnují údaje o krevním tlaku a pulsu během celého dne a noci, a jsou brány v úvahu různé faktory, jako je fyzická aktivita a spánek. Dále umožňuje identifikaci maximálních a minimálních tlakových hodnot v průběhu celého 24hodinového období. Tímto způsobem měření lze eliminovat vliv přítomnosti lékaře na krevní tlak, což pomáhá v diagnostice a sledování pacientů.

24hodinovým Holterovským měřením tlaku lze s větší jistotou stanovit výskyt hypertenze (vysokého krevního tlaku), a to i s ohledem na jeho závažnost, nebo ji vyloučit. Tato metoda také umožňuje odhalit případy poklesu krevního tlaku (hypotenze). Je třeba zdůraznit, že hypertenze představuje významný rizikový faktor pro srdeční onemocnění, zejména infarkt myokardu, a rovněž pro cévní mozkovou příhodu (mozkovou mrtvici).

Diagnostika je klíčovým prvkem správného léčebného plánu pro pacienty se srdečními problémy. Naše kvalifikované týmy lékařů jsou zde, aby vám poskytly tu nejlepší péči a pomohly vám dosáhnout optimálního zdraví srdce.

Pokud máte obavy ohledně stavu vašeho srdce, nebo potřebujete preventivní vyšetření, neváhejte se na nás obrátit. Vaše zdraví je naší prioritou, a jsme tu, abychom vám pomohli žít zdravý a aktivní život.