Nejčastější srdeční vady: Porozumění a řešení

Kardiologie
6.11.2023

Na klinice komplexní péče Vasmedic jsme se nedávno stali ještě více komplexní, když jsme otevřeli oddělení kardiologie. Tato novinka znamená, že nyní můžeme poskytovat také specializovanou péči v oblasti srdce a cév. Dnes se podíváme na nejčastější srdeční vady, jejich diagnózu a léčbu, a na to, jak můžeme být vaším partnerem na cestě ke zdravému srdci.

Nedomykavost chlopní

Jednou z nejběžnějších srdečních vad je nedomykavost chlopní. Tato vada nastává, když se srdeční chlopně nedokážou správně uzavřít, což vede ke zpětnému toku krve a zatížení srdce. Existují různé typy nedomykavosti chlopní, včetně mitrální a aortální, každá s vlastními příznaky a léčbou.

Aortální chlopeň, která reguluje tok krve z levé komory do aorty, je klíčovou součástí zdravého srdce. Pokud však dojde k nedomykavosti této chlopně, může to vést k návratu krve z aorty zpět do srdce. To zatěžuje srdce a může postupně vést k jeho selhání.

Příčiny: Nedomykavost aortální chlopně může být vrozená nebo získaná. Mezi hlavní příčiny patří rozšíření aorty, což způsobuje nedomykavost cípů chlopně. Toto rozšíření může být důsledkem genetických faktorů, stárnutí nebo vysokého krevního tlaku. Další příčinou může být poškození samotné chlopně, ať už v důsledku infekčního nebo revmatického onemocnění chlopně nebo u pacientů s vrozeně dvojcípou chlopní.

Příznaky: Příznaky aortální insuficience se objevují postupně a mohou zahrnovat únavu, dušnost, bolest na hrudi, poruchy vědomí, rychlý nebo nepravidelný puls a otoky kotníků.

Diagnóza: Diagnóza se provádí pomocí echokardiografie, která poskytuje detailní obrazy srdečních struktur. V některých případech může být potřeba jícnové echokardiografické vyšetření pro přesnější informace.

Léčba: Léčba závisí na závažnosti onemocnění. U mírné nedomykavosti se pacienti mohou léčit léky a podstupovat pravidelné kontroly. U vážných případů je však nutná chirurgická náhrada chlopně nebo aorty. Pacienti s touto vadou by měli také dbát na prevenci infekčních komplikací a informovat své lékaře o svém stavu před invazivními zákroky.

Vrozené srdeční vady: Časté formy

Škála vrozených srdečních vad je široká a mohou postihovat různé části srdce, včetně chlopní a cév v jeho blízkosti. Časné diagnózy a péče jsou klíčové pro zajištění zdraví postižených dětí. Díky pokroku v léčbě vrozených srdečních vad přežije dnes přibližně 90 % dětí, které trpí tímto onemocněním.

Možné následky vrozených srdečních vad:

 • Malé defekty mohou být asymptomatické, v některých případech lze detekovat pouze srdeční šelest.
 • Větší vady mohou vést k příznakům jako cyanóza, zrychlené dýchání, otoky, poruchy vědomí a další.

Diagnóza: Vrozené srdeční vady by měly být detekovány co nejdříve, aby bylo možné naplánovat či včas provést vhodná opatření, a proto je důležité provádět ultrazvuková vyšetření před narozením. Po porodu je obzvlášť důležité provést řádné poslechové vyšetření, případně, pokud je pojato podezření na defekt, i EKG a ultrazvuk srdce. U komplexních vad může být zapotřebí srdeční katetrizace nebo magnetická rezonance.

Léčba: Důsledkem mnoha vrozených srdečních vad je, že krev necirkuluje tak, jak by měla. Často dochází k míchání okysličené a odkysličené krve. Primárním cílem léčby je tak dosažení co možná nejnormálnějšího krevního oběhu. Léčba vrozených srdečních vad závisí na závažnosti a individuálních faktorech. Možnosti zahrnují:

 • Sledování malých nebo asymptomatických vad.
 • Nasazení léků, jejichž úkolem je zachovat propojení, které by se v normálním případě po porodu uzavřelo.
 • Kardiochirurgické zákroky, které mohou zahrnovat opravy vad nebo náhrady chlopní.
 • Miniinvazivní katetrizační zákroky pro uzávěr otvorů a rozšíření stenóz. U některých srdečních vad může toto miniinvazivní řešení zcela nahradit operaci.

Hypertrofická kardiomyopatie

Kardiomyopatie je onemocnění svalové tkáně srdce, které způsobuje, že srdce se stává slabým a neefektivním při pumpování krve. Existují různé typy kardiomyopatie, včetně dilatační, hypertrofické a restriktivní kardiomyopatie.

Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je dědičným onemocněním srdce, které způsobuje zvětšení srdečního svalu. Přestože se může objevit již v dětství, obvyklé příznaky se nejčastěji projevují mezi 30 a 50 lety věku.

Formy HCM: HCM existuje v dvou hlavních formách:

 • Neobstrukční HCM, kdy nedochází k zúžení výtokových cest z levé komory.
 • Obstrukční HCM, kdy výtokové cesty jsou zúžené a nejčastěji ji provází závažné obtíže.

Příznaky:

Hypertrofická kardiomyopatie může zůstávat léta bez povšimnutí, protože zpočátku obvykle nezpůsobuje žádné obtíže. Ty se nejčastěji vyskytnou až ve věku mezi 30 a 50 lety, vzácně později. Mezi nejčastější příznaky patří:

 • Obtížné dýchání při námaze
 • Snížená fyzická výkonnost
 • Slabost
 • Angina pectoris - pocit svírání na hrudi, kvůli nedostatečnému krevnímu zásobení ztluštělého srdce
 • Palpitace (​​bušení srdce)
 • Závratě
 • Ztráta vědomí
 • Akutní srdeční selhání

Diagnóza: Diagnóza HCM zahrnuje anamnézu, fyzické vyšetření a další testy, jako EKG, echokardiografii, rentgen hrudníku a v případě potřeby srdeční katetrizaci.

Léčba:

Pacienti by se v první řadě měli vyhnout fyzickému přetěžování. Poté jsou pro léčbu k dispozici následující možnosti:

 • Medikace, včetně beta-blokátorů nebo léků na ředění krve, pokud dochází k arytmiím, aby zabránily vzniku krevních sraženin a embolizace.
 • Operace, včetně chirurgických zákroků nebo implantace defibrilátoru, se provádí podle závažnosti případu.

Nejběžnějšími komplikacemi jsou postupující srdeční selhání, akutní srdeční selhání a potenciálně život ohrožující arytmie komor. Prognóza pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií závisí na individuálních faktorech. Bez léčby každý rok umírá přibližně 2,5 procenta postižených, přičemž s terapií je to pouze přibližně jedno procento. Prognóza bývá obvykle nepříznivější u jedinců, u nichž se hypertrofická kardiomyopatie vyvinula v dětství nebo v dospívání.

Jak vám klinika Vasmedic pomůže?

Specializujeme se na diagnózu a léčbu srdečních vad, a náš tým zahrnuje zkušené kardiology a chirurgy. S nejmodernějším vybavením a individuálním přístupem se snažíme zlepšit zdraví našich pacientů. Přijďte se k nám poradit, abychom vám mohli poskytnout komplexní péči a pomoci vám dosáhnout zdravého srdce.

Srdeční vady mohou být vážné, ale díky správné diagnostice a léčbě můžete žít plnohodnotný život. Jsme zde, abychom vám pomohli při tomto důležitém kroku. Kontaktujte nás a společně budeme pracovat na zlepšení vašeho zdraví a kvality života. Vaše srdce si to zaslouží!