MUDr. Alena Hrubeš Krajčoviechová, PhD.

Špičková kardioložka se zkušenostmi z IKEMu, Centra kardiovaskulární prevence a řady předních klinik. Absolvovala stáže v Kanadě, Skotsku, Francii a dalších zemích. Oceňovaná je i její vědecká práce v oboru kardiologie.

Alena Hrubeš Krajčoviechová studovala na Lékařské fakultě Masarykovi univerzity v Brně, postgraduálně pak na lékařské fakultě Univerzity Karlovi v Praze.

Absolvovala akademické zahraniční stáže a vzdělávací programy například na Centre hospitalier universitaire de Grenoble, Départment de Cardiochirurgie ve francouzském Grenoblu, na Akademia Medyczna we Wroclawiu, Cardiovascular Research Center ve skotském Glasgow, Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l´Université Montréal v Kanadě a na řadě dalších prestižních míst. 

Podílela se na celé řadš věděckých projektů, ajko například Czech Post-MONICA Study Prevalence a incidence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, analýza dlouhodobých trendů v náhodně vybraném populačním vzorku ČR - projekt oceněný Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2010, ESH Stroke Survey Sekundární prevence a prognóza nemocných po cévní mozkové příhodě; projekt oceněný Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2015.

Je aktivní členkou České kardiologické společnosti, Česká společnosti pro hypertenzi a České společnosti pro aterosklerózu.