MUDr. Alena Hrubeš Krajčoviechová, PhD.

Špičková kardioložka se zkušenostmi z IKEMu, Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN, a řady předních klinik. Absolvovala stáže v Kanadě, Skotsku, Francii a dalších zemích. Oceňovaná je i její vědecká práce v oboru kardiologie. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných článků v domácích i zahraničních časopisech s impact faktorem. Obdržela ceny za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze (Česká společnost pro hypertenzi) v roce 2019 a 2021 a v oblasti aterosklerózy (Česká společnost pro aterosklerózu) v roce 2017.

MUDr. Alena Hrubeš Krajčoviechová studovala na Lékařské fakultě Masarykovi univerzity v Brně, postgraduálně pak na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovi v Praze.

Absolvovala akademické zahraniční stáže a vzdělávací programy, například ve francouzském Grenoblu, ve skotském Glasgow a v kanadském Montrealu.

Podílela se na řadě vědeckých projektů:

  • Czech Post-MONICA Study – studie zabývající se prevalenci a incidenci rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění; projekt oceněný Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2010.
  • ESH Stroke Survey – sekundární prevence a prognóza nemocných po cévní mozkové příhodě; projekt oceněný Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2015.
  • CARTaGENE Study – prevalence a incidence chronických onemocnění v náhodně vybraném quebeckém populačním vzorku (Kanada).

Je aktivní členkou České kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a České společnosti pro aterosklerózu.