MUDr. Luisa Bärtlová

Přední neuroložka zaměřená na bolesti hlavy. Své rozsáhle zkušenosti aplikovala například na Neurologické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovi nebo ve Fakultní nemocnici Motol.

Luisa Bärtlová studovala na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze, v rámci postgraduálního programu studovala neurologii se specializací v oboru léčby bolestí hlavy.

Účastnila se řady zahraničních kongresů a vzdělávacích programů v oboru bolesti hlavy, extrapyramidových onemocnění,  demence,  léčby bolestí obecně - algesiologie,  epileptologie,  psychiatrie, myoskeletální mediciny a dalších. Je členkou České lékařské komory, České lékařské společnosti J.E.Purkyně a členkou sekce Czech Headache Society.
 
Své zkušenosti nabyla také na Neurologické klinice 2.LF UK, ve Fakultní nemocnici Motol, v RHB klinice Malvazinky a řadě soukromých ambulancí.

Podílela se na řadě klinických studií v oboru neurologie a algeziologie.