MUDr. Luisa Bärtlová

Přední neuroložka se zkušenostmi se všemi neurologickými onemocněními, specializuje se na bolesti hlavy. Má dlouholetou praxi z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Luisa Bärtlová studovala na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze.
Své zkušenosti nabyla  na Neurologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a v neurologických ambulancích.

Účastnila se řady zahraničních kongresů a vzdělávacích programů v oboru bolesti hlavy,  extrapyramidových onemocnění,  demence,  léčby bolestí obecně - algesiologie, epileptologie, psychiatrie, myoskeletální mediciny a dalších. Je členkou České lékařské komory, České lékařské společnosti J.E. Purkyně, členkou sekce Czech Headache Society.

Věnuje se rovněž klinickým studiím v oboru neurologie a algeziologie.