Základní prevence (KO, glukóza v plazmě, ALT, AST, GGT, cholesterol celkový, triacylglyceroly, kreatinin, moč chemicky + sediment)