Riziko cukrovky (glukóza v plazmě, glykovaný hemoglobin Hba1c)