Hemangiomy: Proč se objevují a jsou nebezpečné?

Dermatologie
26.6.2024

Hemangiom, benigní nádor krevních cév, má schopnost objevit se na kůži, v podkoží a dokonce i ve vnitřních orgánech, jako jsou například játra. I přesto, že mnohdy samovolně vymizí, může způsobit zdravotní komplikace, které vyžadují patřičné řešení. V následujícím článku se podíváme na to, jak rozpoznat hemangiomy, různé druhy, faktory vedoucí k jejich vzniku a metody léčby.

Co je hemangiom a jak ho poznat

Hemangiom, známý také jako hemangioma, je benigní nádor, který se vyznačuje plochým výrůstkem nad povrch kůže nebo sliznice. Tento novotvar, zařazený mezi mezenchymové nádory krevních cév, obvykle roste po nějakou dobu, avšak může také regredovat nebo zastavit svůj růst s průběhem času, často i bez léčby.

Hemangiom má obvykle různé odstíny červené, červenohnědé nebo nafialovělé barvy. Jeho velikost se pohybuje od několika milimetrů do několika centimetrů, a při dotyku dočasně zbledne. Nejčastěji postihuje děti, avšak může se objevit i u dospělých, například v důsledku nadměrného slunění nebo stárnutí pokožky.

Hemangiom u dětí

Hemangiomy se často objevují již v prvním měsíci života. Jakmile se objeví, velmi rychle rostou. V 80 % případech se jejich růst zastaví kolem pátého měsíce věku dítěte. Pak už většinou nemění ani svůj tvar, ani velikost. Po dosažení věku jednoho roku dochází naopak ke zmenšení a mizí i jeho červené zabarvení a v řadě případů zcela vymizí. Přesto by rodiče neměli tyto nezhoubné nádory podceňovat a co nejdříve je řešit s ošetřujícím lékařem dítěte.

U většiny dětí nezpůsobuje hemangiom žádné potíže, ale v některých případech může dojít k ruptuře cévní stěny a následnému krvácení. Přítomnost hemangiomů na citlivých místech, zejména na obličeji, může být také kosmetickým problémem.

Příčiny vzniku hemangiomů

Hemangiomy bývají často vrozené. Mohou ale vznikat i v průběhu života, mimo jiné v důsledku slunění. V průběhu růstu se u dětí hemangiomy spíše zmenšují a většinou zcela zmizí. U dospělých jsou trvalé a mohou se mírně zvětšovat. Hemangiom spadá do skupiny onemocnění tzv. cévních malformací. 

Hemangiom

Druhy hemangiomů

Hemangiomy se dělí na různé druhy podle jejich charakteristik a umístění. Mezi tyto druhy patří:

Kapilární hemangiomy: Nejčastější typ, postihující kožní kapiláry. Jsou to červené až červenofialové fleky, které obvykle nezpůsobují významné problémy. 

Kavernózní hemangiomy: Rostou v dutinách těla a mohou postihnout jak kůži a podkoží, tak i vnitřní orgány.

Arteriovenózní hemangiomy: Nejčastěji postihují kůži a charakterizuje je rozšíření tepny, která následně konverguje do rozšířených žil. 

Příznaky a léčba kožních hemangiomů

Příznaky kožních hemangiomů zahrnují červené až červenohnědé fleky na kůži, které mohou růst a měnit barvu. U drobných hemangiomů na kůži obvykle léčba není nutná, protože mohou samovolně zmizet. Avšak v případě mnohočetných, výrazných nebo hemangiomů umístěných na obtížně dosažitelných místech mohou být vhodné různé léčebné postupy.

Mezi formy léčby patří:

  • Kortikosteroidy: Léky, které zmírňují zánět a zpomalují růst hemangiomů. Jsou aplikovány ve formě gelů nebo mastí přímo na postižené oblasti, nebo mohou být podávány injekčně do hlubších vrstev hemangiomu.
  • Betablokátory: Používají se k léčbě drobných povrchových hemangiomů na kůži. Blokují přenos nervových vzruchů a aplikují se v podobě gelů několikrát denně po dobu několika měsíců.
  • Odstranění laserem: Šetrná metoda odstranění hemangiomů na kůži. Laserová terapie může být také použita k redukci zčervenání kůže a urychlení hojení.
  • Operační odstranění: V případě velkých hemangiomů nebo těch, které jsou umístěné na citlivých místech, může být nutné chirurgické odstranění.

Po adekvátním vyšetření rozsahu hemangiomů, metodami dostupnými na klinice Vasmedic, lze téměř jakoukoliv cévní malformaci řešit aplikací laserového paprsku. 

Naše dermatologické oddělení nabízí nejmodernější zákroky a přístroje z oblasti dermatologie. K laserovým zákrokům používáme nejmodernější přístroj Fotona, který se řadí k jedničkám na trhu. Předností laseru je jeho síla, bezpečnost a multifunkčnost. Vasmedic je moderní zařízení a vy máte možnost se o tom přesvědčit na vlastní kůži. V tomto případě nejen obrazně, ale doslova.

Hemangiomy ve vnitřních orgánech

Hemangiomy, které postihují vnitřní orgány, jsou nejčastěji objeveny náhodně během zobrazovacích metod, jako je ultrasonografie nebo CT vyšetření břicha. Tyto hemangiomy obvykle nezpůsobují potíže, ale při jejich větším počtu nebo velikosti mohou vyvolat nevolnost, zvracení, bolesti břicha, ztrátu chuti k jídlu a další příznaky.

Klinika Vasmedic se specializuje na komplexní péči a diagnostiku, a proto je schopna nabídnout pacientům individuální a efektivní přístup v řešení hemangiomů.