Excize - odstranění kožních útvarů s plastickým krytím defektu