Poruchy sluchu

16.10.2023

Když v některé části ucha dojde k poruše zabraňující průchodu zvukové vlny dál, nositel trpí omezením sluchu, které výrazně zhoršuje kvalitu života. Nebojte se k nám přijít s tím, že špatně slyšíte, po podrobném vyšetření vám navrhneme nejvhodnější způsob léčby.

Poruchy sluchu

Jak pomůžeme

  • Každé uši jsou jedinečné a my provedeme diagnostiku těch vašich
  • Stanovíme nejvhodnější postup léčby
  • Dokážeme pomoci s různou mírou ztráty sluchu
  • Doporučíme vhodná naslouchadla
  • Poradíme s tinnitem

Starší lidé si často stěžují, že špatně slyší, ale objevují se i mladí klienti se sluchem poškozeným opakovaným poslechem příliš hlasitých zvuků či hudby. U nás absolvujete měření sluchu, na základě kterého stanovíme individuální plán léčby či vybereme sluchadla na míru.

Účinně pomoci umíme i při vleklých potížích s tinnitem, nepříjemným sluchovým vjemem projevujícím se trvalým bzučením, pískáním nebo hučením.

Při úplné ztrátě sluchu poradíme s řešením v podobě kochleárních implantátů.