MUDr. Jana Vodičková

MUDr. Jana Vodičková vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promocích v roce 2002 zahájila svou profesní dráhu ve Fakultní Thomayerově nemocnici, kde se specializovala na septickou chirurgii a hojení ran.

V letech 2003 - 2010 pracovala v IKEMu, zde se věnovala především pooperační péči na JIP včetně kardiologické péče a hojení ran.

Od roku 2010 do roku 2023 působila v Městské nemocnici následné péče ve Vysočanech.

V průběhu své kariéry získala MUDr. Vodičková řadu různorodých zkušeností od chirurgické operativy, přes intenzivní a kardiologickou péči až po léčbu geriatrických pacientů. Zabývala se též vědecko-výzkumnou prací a publikační činností v rámci klinické studie CARRACCASS.