MUDr. Daniel Pilous

MUDr. Daniel Pilous je zkušený lékař s více než 25letou praxí s atestací z chirurgie I. a II. stupně a z nástavbové atestace z cévní chirurgie.

Po vystudování 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 1995 začínal jako všeobecný chirurg v nemocnici v Nymburce, poté pracoval 4 roky na Chirurgické klinice 2.LF a FN Motol a 8 let na Chirurgickém oddělení Oblastní nemocnice Kladno. Od roku 2008 působí na Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce.

MUDr. Daniel Pilous je držitelem licence pro výkon vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnických zařízení v oboru chirurgie, licence pro výkon samostatné práce, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb v oboru chirurgie.

MUDr. Daniel Pilous je členem Společnosti kardiovaskulární chirurgie, Angiologické společnosti a Společnosti všeobecného lékařství JEP.