Рівень холестерину (загальний холестерин, холестерин ЛПНЩ, холестерин ЛПВЩ, триацилгліцерини)