Базова профілактика (КО, глюкоза плазми, АЛТ, АСТ, ГГТ, загальний холестерин, триацилгліцерини, креатинін, біохімічний аналіз сечі + осад)