MUDr. Khaled El Samman

Lékař se zkušenostmi z oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce, i ze stáží z Chirurgické kliniky FN Motol nebo Subkatedry intervenční a vaskulární radiologie v IKEM.

Absolvoval  Všeobecné lékařství na 1. LF Univerzity Karlovy v roce 2001 a odborné stáže a kurzy v Birnighamu, v Texas Heart Institut, St. Luke´s Episcopal Hospital v Houstonu, Hopital Cardiologique ve Francouzském Lille, kurzy skleroterapie v Mnichově.

Je členem České lékařské společnosti SVL ČLS JEP a Společnosti kardiovaskulární chirurgie.