Interní vyšetření (vstupní vyšetření, klinické vyšetření, základní laboratorní rozbor, EKG, změření tlaku a glukózy)