Klinické vyšetření a zhodnocení nálezu interním lékařem