Dana Cooke, MA, MS, Ph.D.

Dr. Dana Cook je zkušená psycholožka s mezinárodním vzděláním a zkušenostmi. Vystudovala psychologii ve Spojených státech, kde pokračovala ve své kariéře na psychiatrických a psychologických klinikách. Přestože je americkou psycholožkou, hovoří plynně česky, neboť se narodila v Praze.

Dr. Cooke má bohaté zkušenosti s prací s klienty, kteří se snaží vyrovnat s nenadálými životními situacemi nebo s různými druhy závislostí. Kromě toho má rozsáhlou praxi ve školní psychologii a krizovém poradenství, kde pomáhala dětem, dospívajícím i dospělým překonávat různé životní výzvy a krizové situace. Specializuje se na pomoc klientům po ukončení onkologické léčby.

Jejím cílem je poskytovat holistickou a individualizovanou péči, která podporuje celkový duševní a emocionální rozvoj klientů. Pomáhá lidem dosáhnout lepší kvality života, a to nejen díky svým odborným znalostem, ale také díky mimořádné empatii a snaze o porozumění.

Dr. Cooke vyučovala psychologii jak na universitách ve Spojených Státech, tak nyní na Karlově Univerzitě, kde předává své znalosti a zkušenosti budoucím generacím psychologů a sociálním pracovníkům. Se svými mezinárodními zkušenostmi a odbornými znalostmi je připravena pomoci vám s jakýmikoliv problémy, se kterými se potýkáte. Obraťte se na ni s důvěrou a udělejte první krok ke spokojenému a naplněnému životu.